Question:

MTO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sản xuất theo đơn đặt hàng

Tiếng Anh: Make to Order


Sản xuất theo đơn đặt hàng có nghĩa là khi nào có người đặt hàng thì mới làm đơn, tiến hành sản xuất sản phẩm. Đa số các sản phẩm MTO đều mang giá trị cao, thời gian làm ra sản phẩm dài hơn và các sản phẩm có thể bị lỗi theo thời gian.

Khi doanh nghiệp sử dụng chiến lược MTO thì công ty sẽ chỉ sản xuất sản phẩm cuối cùng khi khách hàng đặt hàng, tạo thêm thời gian chờ đợi để tiêu dùng nhận sản phẩm. Loại chiến lược sản xuất này được gọi là hoạt động chuỗi cung ứng kiểu kéo theo. Vì sản phẩm chỉ được thực hiện khi có nhu cầu của khách hàng. MTO thường thích hợp cho các ngành công nghiệp chuyên ngành như xây dựng, sản xuất máy bay, tàu, cầu ,..