Question:

PSS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phụ phí mùa cao điểm

Tiếng Anh: Peak Season Surcharge


Phụ phí mùa cao điểm thường được các hãng tàu áp dụng trong mùa cao điểm từ tháng tám đến tháng mười, khi có sự tăng mạnh về nhu cầu vận chuyển hàng hóa thành phẩm để chuẩn bị hàng cho mùa Giáng sinh và Ngày lễ tạ ơn tại thị trường Mỹ và châu Âu.