Question:

SSI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight


Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí là điều kiện người bán giao hàng tại thời điểm khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc qui định.

Người bán phải chịu mọi chi phí và cước phí vận tải cần thiết để vận chuyển hàng tới cảng đích qui định, nhưng rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng, cũng như mọi chi phí phát sinh thêm từ các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng do người mua chịu.

Tuy nhiên, đối với điều kiện CIF, người bán phải mua bảo hiểm cho người mua đối với rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng trong quá trình vận chuyển.
Như vậy, người bán phải kí hợp đồng và trả phí bảo hiểm. Người mua phải biết rằng, với CIF thì người bán chỉ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm với mức bồi thường tối thiểu. Nếu người mua muốn có mức bồi thường cao hơn, thì phải thỏa thuận rõ ràng với người bán hoặc tự mình mua thêm bảo hiểm.

Theo điều kiện CIF, người bán phải chịu mọi chi phí liên quan đến giấy phép, thuế và thông quan XK.

Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho vận tải biển hoặc đường thủy nội địa. Nếu các bên không muốn hoặc không thể giao hàng qua lan can tàu, thì nên sử dụng điều kiện CIP thay cho điều kiện CIF.