Question:

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh là gì?

Answer:

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh (Past simple, simple past) là một thì được sử dụng khi diễn tả một hành động, sự việc đã xảy trong trong thời gian ở quá khứ. Nó còn diễn tả những hành động, sự việc vừa mới kết thúc trong quá khứ.

Vì vậy, những điểm cần lưu ý khi áp dụng thì quá khứ đơn trong viết tiếng Anh là “Hành động, sự việc xảy rađã kết thúc trước thời điểm nói.”

  • Hành động: sử dụng với động từ thường

I sent an email 10 minute ago. (Khẳng định)

I emailed 10 minutes ago. (Khẳng định)

I did not send email 10 minutes ago. (Nghi vấn)

Did you go to school yesterday? (câu hỏi)

  • Sự việc: sử dụng với động từ tobe

My family was in Catba Island on our summer vacation last week. (Khẳng định)

I was not in Dalat on my summer holiday. (Nghi vấn)

Were you angry at me yesterday? (Câu hỏi)