Question:

Y-O-Y là gì?

Answer:

Tiếng Việt: So với cùng kỳ năm trước

Tiếng Anh: Year Over Year


So với cùng kỳ năm trước là kĩ thuật so sánh được dùng trong lĩnh vực tài chính để so sánh kết quả tài chính trong cùng một khoảng thời gian.

Đặc trưng và ý nghĩa:

  • YOY cho phép đánh giá xem hiệu suất tài chính của một công ty đang được cải thiện, giữ nguyên hay xấu đi. Ví dụ: Trong các báo cáo tài chính, bạn có thể dễ dàng nhận ra doanh thu quí III của một doanh nghiệp thay đổi như thế nào dựa trên việc tính toán và so sánh YOY trong ba năm gần nhất.
  • So sánh YOY là một cách phổ biến và hiệu quả để đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty và hiệu quả đầu tư. Bất kì sự kiện có thể đo lường nào lặp lại hàng năm có thể được so sánh trên cơ sở tính toán YOY. YOY thường được dùng để so sánh sự tăng trưởng theo năm, theo quí hay thậm chí theo tháng.