Blogs > Tin AM > Newsletter Tháng 6-2021: Cập nhật chính sách mới từ AM Việt Nam

Newsletter Tháng 6-2021: Cập nhật chính sách mới từ AM Việt Nam

Newsletter Tháng 6-2021: Cập nhật chính sách mới từ AM Việt Nam

Newsletter Tháng 6-2021: Cập nhật chính sách mới từ AM Việt Nam

Cập nhật một số chính sách đãi ngộ nhân viên tại AM Việt Nam. Áp dụng từ tháng 6 năm 2021.

News – 1: Thêm trợ cấp gia đình và chức vụ cho nhân viên.

Nhằm hiện thực hóa những cam kết chính sách đãi ngộ và gắn kết nhân viên, ban lãnh đạo AM Việt Nam đã chính thức bổ sung trợ cấp cho nhân viên có gia đình và nhân viên quản lý làm việc chính thức tại các cơ sở của AM Việt Nam (bao gồm cả nhân viên làm việc từ xa)

Cụ thể như sau:

  • Nhân viên có gia đình: 500.000 VNĐ/tháng
  • Nhân viên nữ có con nhỏ: 1.000.000 VNĐ/tháng
  • Trưởng nhóm: 500.000 VNĐ/tháng

News -2: Review định kỳ 6 tháng đánh giá năng lực nhân viên

Review 6 tháng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận và cải tiến chất lượng dịch vụ. Cũng là cơ hội để nhân viên và ban lãnh đạo công ty có thể trao đổi, chia sẻ những nguyện vọng. Thông qua đánh giá, công ty xem xét hiệu quả cộng việc, sự tiến bộ và sự gắn bó của từng nhân viên từ đó có chế độ đào tạo và đãi ngộ phù hợp.

News -3: Áp dụng khung nhân viên mới

Công ty chính thức ban hành khung nhân viên mới kèm yêu cầu năng lực và mức thu nhập cam kết. Với khung mới này, công ty kỳ vọng tạo dựng một môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

News -4: Xem xét việc tham gia thêm bảo hiểm cho nhân viên

Công ty xem xét tham gia bảo hiểm cho nhân viên chủ chốt, nhân viên có thâm niên công tác nhằm bảo vệ sức khỏe và gia tăng giá trị của công ty.

Hình thức bảo hiểm bao gồm bảo hiểm sức khỏe mở rộng và bảo hiểm nhân thọ. Nhân viên được xem xét là những nhân viên có đóng góp cho phát triển công ty, nhân viên gắn bó và nhân viên cấp quản lý. Có nghĩa, quyền lợi được trao đều và công bằng cho mọi người.

Chính sách này bao gồm cả việc nâng mức cho những nhân viên đang được hưởng chế độ tương tự tại AM Việt Nam.

New -5: Chuẩn bị tái đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

AM Việt Nam đang bước vào kỳ đánh giá chất lượng ISO do Viện tiêu chuẩn Anh (British standard institute) thực hiện đánh giá. Các lần trước đây chúng ta đều đạt được thành công và đã được chứng nhận chất lượng toàn cầu.

Sự khác biệt của chúng ta là tạo ra các sản phẩm tốt, an toàn cùng khả năng cung cấp dịch vụ bền bỉ và liên tục.