Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

Là một dịch thuật viên tiếng Anh, hẳn bạn đã hoặc sẽ có những lần phải dịch các tài liệu pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng kinh tế với những tài liệu đính kèm. Một thắc mắc chung của nhiều dịch thuật viên khi dịch dạng tài liệu này, đó là khi dịch từ “Phụ lục”, nên sử dụng từ tiếng Anh nào trong số các từ: Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule, Addendum? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Theo định nghĩa của từ điển

Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính.

Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin.

Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo.

Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính.

Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng.

Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.

Là một dịch thuật viên tiếng Anh, hẳn bạn đã hoặc sẽ có những lần phải dịch các tài liệu pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng kinh tế với những tài liệu đính kèm. Một thắc mắc chung của nhiều dịch thuật viên khi dịch dạng tài liệu này, đó là khi dịch từ “Phụ lục”, nên sử dụng từ tiếng Anh nào trong số các từ: Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule, Addendum? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên. Theo định nghĩa của từ điển Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính. Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin. Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo. Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính. Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng. Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.

Phân biệt sự khác nhau và cách dùng trong ngữ cảnh

Trên cơ sở các định nghĩa này, ta đã thấy rõ chức năng của Attachment, Schedule, Addendum và Exhibit, còn về Appendix và Annex?

Nếu tài liệu đính kèm có chức năng ‘bổ sung’ và là một phần của hợp đồng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực của hợp đồng đó, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Appendix.

Nếu tài liệu đính kèm là một tài liệu riêng biệt so với hợp đồng, chứa đựng thông tin có thể được thay đổi bởi mỗi bên của hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, cũng không đòi hỏi phải thay đổi nội dung hợp đồng một cách tương ứng, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Annex.

Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

blank

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

Chúng ta đã được nghe nói đến tỷ lệ vàng trong nghệ thuật, kiến trúc, hay văn hóa tôn giáo. Trong ngôn ngữ ứng dụng cũng chỉ số tương tự như vậy và nó giúp

blank

Dịch thuật tài liệu pháp lý khó hay dễ?

Dịch thuật tài liệu pháp lý là gì? Dịch thuật pháp lý là quá trình chuyển đổi các tài liệu pháp lý từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, bảo đảm tính chính xác

blank

ChatGPT: những công cụ dịch thuật tốt nhất hiện nay

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự động sử dụng các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các câu trả lời tự động cho các câu hỏi và đưa ra các phản hồi trên nền tảng chatbot. Và sau đây là liệt kê của ChatGPT về những công cụ dịch tốt nhất hiện nay.

Three ways to translate your website.

Ba phương pháp dịch website

Cùng tìm hiểu những phương án dịch trang web tốt nhất trong trình duyệt ưa thích hoặc trên thiết bị di động và nghiên cứu cách tự dịch toàn bộ trang web.