Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum
Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

Là một dịch thuật viên tiếng Anh, hẳn bạn đã hoặc sẽ có những lần phải dịch các tài liệu pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng kinh tế với những tài liệu đính kèm. Một thắc mắc chung của nhiều dịch thuật viên khi dịch dạng tài liệu này, đó là khi dịch từ “Phụ lục”, nên sử dụng từ tiếng Anh nào trong số các từ: Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule, Addendum? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Theo định nghĩa của từ điển

Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính.

Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin.

Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo.

Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính.

Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng.

Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.

Là một dịch thuật viên tiếng Anh, hẳn bạn đã hoặc sẽ có những lần phải dịch các tài liệu pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng kinh tế với những tài liệu đính kèm. Một thắc mắc chung của nhiều dịch thuật viên khi dịch dạng tài liệu này, đó là khi dịch từ “Phụ lục”, nên sử dụng từ tiếng Anh nào trong số các từ: Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule, Addendum? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên. Theo định nghĩa của từ điển Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính. Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin. Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo. Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính. Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng. Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.

Phân biệt sự khác nhau và cách dùng trong ngữ cảnh

Trên cơ sở các định nghĩa này, ta đã thấy rõ chức năng của Attachment, Schedule, Addendum và Exhibit, còn về Appendix và Annex?

Nếu tài liệu đính kèm có chức năng ‘bổ sung’ và là một phần của hợp đồng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực của hợp đồng đó, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Appendix.

Nếu tài liệu đính kèm là một tài liệu riêng biệt so với hợp đồng, chứa đựng thông tin có thể được thay đổi bởi mỗi bên của hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, cũng không đòi hỏi phải thay đổi nội dung hợp đồng một cách tương ứng, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Annex.

Giúp bạn Phân biệt Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule và Addendum

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84149-Su dung Google dich hieu qua-2

04 Cách Sử dụng Google Translate Hiệu quả nhất

Google Translate đã được phát triển thành một công cụ đạt năng suất cao, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và giải quyết được nhu cầu có một bản dịch đủ để hiểu nghĩa. Trong bài viết này, AM Việt Nam sẽ chia sẻ về 4 cách để sử dụng Google Translate hiệu quả nhất.