Blogs > Tin AM > Thông báo lịch làm việc theo chỉ thị 16-Chính phủ và chỉ thị 17-Hà nội về phòng chống dịch Covid

Thông báo lịch làm việc theo chỉ thị 16-Chính phủ và chỉ thị 17-Hà nội về phòng chống dịch Covid

Thông báo lịch làm việc theo chỉ thị 16-Chính phủ và chỉ thị 17-Hà nội về phòng chống dịch Covid

Thông báo lịch làm việc theo chỉ thị 16-Chính phủ và chỉ thị 17-Hà nội về phòng chống dịch Covid

Từ ngày 26/7/2021, công ty áp dụng làm việc home-office, theo đó:

  • Toàn bộ bộ phận ngôn ngữ, nguồn lực được yêu cầu làm việc tại nhà.
  • Bộ phận hành chính quản trị, bộ phận hỗ trợ khách hàng và lãnh đạo công ty làm việc cách nhật theo kế hoạch được gửi đến từng cá nhân.
  • Công ty sẽ phát hành giấy đi đường hợp lệ cho những cá nhân bắt buộc đi làm tại các văn phòng của công ty.

Bộ phận ngôn ngữ của AM Việt Nam được yêu cầu làm việc ở nhà cần đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Kết nối mạng ổn định và đảm bảo việc truy cập vào tài nguyên công ty thông suốt.
  • Nơi làm việc độc lập và đảm bảo môi trường làm việc
  • Thiết bị máy tính cá nhân hoạt động tốt.
  • Liên tục online trên điện thoại, team, email. Không được xử lý trả lời thông tin chậm quá 5 phút.

Các bạn có thể được yêu cầu làm việc tại văn phòng hoặc tạm ngừng làm việc nếu không đảm bảo các yêu cầu trên.

Nhân viên của công ty có trách nhiệm liên hệ với với bộ phận nguồn lực để giải đáp những câu hỏi liên quan.

Lịch làm việc này áp dụng từ ngày 26/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.