Question:

ISO là gì?

Answer:

ISO: International Organization for Standardization = Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế.

ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

ISO là gì?
Logo chính thức của tổ chức ISO

ISO xác định mình như là một tổ chức phi chính phủ (NGO), khả năng của tổ chức này trong việc thiết lập các tiêu chuẩn – thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia – làm cho nó có nhiều sức mạnh hơn phần lớn các tổ chức phi chính phủ khác, và trên thực tế tổ chức này hoạt động gần như một hiệp hội với sự liên kết chặt chẽ với các chính phủ. Những người tham dự bao gồm một tổ chức tiêu chuẩn từ mỗi quốc gia thành viên và các tập đoàn lớn. 

Xem thêm: