Câu hỏi:

CBTT là gì?

Trả lời:

  • Tiếng Việt: Công bố Thông tin
  • Tiếng Anh: Information Disclosure

Theo pháp luật doanh nghiệp, công bố thông tin là việc một doanh nghiệp khi thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện thông báo công khai các thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Trong hoạt động đầu tư, chứng khoán nói chung, công bố thông tin là việc đưa ra các thông tin liên quan đến một công ty, các thông tin này có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Theo Luật Chứng khoán hiện hành, có 10 nhóm đối tượng được yêu cầu công bố thông tin, trong đó bao gồm công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, sàn giao dịch chứng khoán, v.v.