Question:

Công ty dịch thuật nào tốt nhất tại Việt nam?

Answer:

Hiện nay tại Việt Nam chưa có tổ chức nào đánh giá xếp hạng các công ty dịch thuật tốt nhất Việt Nam, tuy nhiên khách hàng có thể dựa vào một số thông tin sau để lựa chọn:

  • Công ty dịch thuật đó có cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 1901:2015 không? Tiêu chuẩn ISO đó Do tổ chức nào đánh giá? Vì tại Việt Nam việc đánh giá ISO cũng khá bất cập và các công ty hoàn toàn có thể bỏ tiền ra mua chứng chỉ được.
  • Khách hàng của công ty dịch thuật đó là ai? Có thể tham khảo xác nhận thông tin từ những khách hàng đó hay không?
  • Cách thức họ tiếp cận với bạn như thế nào? Có thực sự chuyên nghiệp và thể hiện sự am hiểu hay không?
  • Bạn cũng có thể viếng thăm các cơ sở cung cấp dịch vụ của họ.
  • Yêu cầu cung cấp dịch vụ thử để đánh giá chất lượng ban đầu. Tuy nhiên khi dịch thử thì đa số các công ty sẽ nỗ lực thực hiện tốt và chất lượng có thể tiệm cận nhau. Nhưng hãy lưu ý về chất lượng bền vững hơn là giá thành ban đầu.