Câu hỏi:

KHKD là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Kế hoạch Kinh doanh

Tiếng Anh: Business Plan (BP)


Kế hoạch kinh doanh là toàn bộ những tài liệu phác thảo tường tận quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bản kế hoạch kinh doanh đó có các thông tin mô tả hành trình của doanh nghiệp đã đi được đến đâu. Thể hiện tầm nhìn, mục tiêu và tiềm năng phát triển mà doanh nghiệp có khả năng đạt được nếu đầu tư chuẩn bị kĩ lưỡng.