Question:

Layperson là gì?

Answer:

Layperson (số nhiều: laypeople hay laypersons) ý chí những người không có kiến thức chuyên môn. Vì vậy khi dịch thuật chúng ta có thể coi layperson là một thuật ngữ và dịch sang tiếng Việt Nam là “Người không có kiến thức chuyên môn”.

  • Layperson = Người không có kiến thức chuyên môn.

Ngoài ra trong nghĩa cổ, Layperson còn được dịch là:

  • người thế tục
  • người không phải giáo sĩ
  • giáo dân