Question:

LSTC là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Lãi suất Tham chiếu
  • Tiếng Anh: Reference Rate

Lãi suất tham chiếu là một lãi suất chuẩn được sử dụng để đặt ra các mức lãi suất khác.

Một trong những loại lãi suất tham chiếu phổ biến là Libor. Libor là lãi suất trung bình mà các ngân hàng lớn trên toàn cầu sử dụng khi cho vay lẫn nhau. Lãi suất này dựa trên năm loại tiền tệ bao gồm đồng đôla Mỹ, đồng euro, bảng Anh, yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, và có 7 kì hạn khác nhau gồm lãi suất qua đêm, lãi suất 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.