Question:

Metaverse là gì?

Answer:

Metaverse là gì?

Metaverse là một khái niệm công nghệ mô tả một mạng lưới các trung tâm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (VR), được truy cập bằng thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và kỳ vọng trong tương lai được thay thế hoàn toàn bằng kính thực tế ảo. Thay vì tải ứng dụng hoặc trang web, người dùng đeo kính thực tế ảo để tương tác trong môi trường ảo.

Meta + Universe = Metaverse = Vũ trụ ảo

Meta Corp và Metaverse

Facebook với tầm nhìn Metaverse đã quyết định đổi tên công ty thành Meta. Một thế giới ảo thực sự, tại thế giới đó, con người giao tiếp qua hình ảnh 3D của chính họ. Với metaverse, mọi người có thể dạo chơi với bạn bè, làm việc, tham quan các địa điểm, mua hàng hóa và dịch vụ và tham dự các sự kiện.

Xem thêm về Metaverse

  1. https://www.cbsnews.com/news/metaverse-facebook-virtual-augmented-reality-hubs/
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Metaverse