Question:

OMO rate là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lãi suất Nghiệp vụ thị trường mở

Tiếng Anh: Open-market-operation (OMO) rate


Lãi suất Nghiệp vụ thị trường mở là lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước bơm vốn cho các Ngân hàng thương mại trên thị trường mở, được giao dịch qua các hợp đồng Repo. Đây là dạng lãi suất vay nóng (qua đêm), vì vậy mang giá trị % cao nhất so với lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu.