Question:

Telco là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Công ty Viễn thông

Tiếng Anh: Telecommunication company


Công ty Viễn thông là công ty chuyên đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông.

Tại Việt Nam có thể kể đến công ty viễn thông lớn: Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Tổng công ty viễn thông mobifone, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT…