Dịch sáng tạo

Thông điệp chuẩn xác

Ngôn ngữ, thông diệp, hay slogan cần phải được thể hiện vượt trên giới hạn ngôn ngữ thông thường. Đó là lúc ngôn ngữ cần được sáng tạo để tỏa sáng.

Khách hàng cảm nhận về bạn qua tai nghe, mắt nhìn và sự rung động. Họ luôn tìm kiếm những điều đặc biệt và so sánh mọi thứ họ tìm thấy bằng trí tuệ bản năng để đưa ra những quyết định cho riêng mình.