DỊCH THUẬT SÁNG TẠO

Thông điệp chuẩn xác

Ngôn ngữ, thông diệp, hay slogan cần phải được thể hiện vượt trên giới hạn ngôn ngữ thông thường. Đó là lúc ngôn ngữ cần được sáng tạo để tỏa sáng.

Khách hàng cảm nhận về bạn qua tai nghe, mắt nhìn và sự rung động. Họ luôn tìm kiếm những điều đặc biệt và so sánh mọi thứ họ tìm thấy bằng trí tuệ bản năng để đưa ra những quyết định cho riêng mình.
Dịch sáng tạo giúp ngôn ngữ tỏa sáng

Dịch sách & Tiểu thuyết

Những cuốn sách Top Seller và những câu chuyện thú vụ luôn cần được chuyển ngữ sáng tạo.​

Dịch & Bản địa hóa Game

Những tự game luôn cần đa dạng hóa người chơi thông qua chiến lược thu hút toàn cầu. ​

Bản địa hóa Video

Tăng hiệu quả trải nghiệm khách hàng nhằm thu hút người tiêu dùng toàn cầu.​

Vẻ đẹp của ngôn ngữ đến từ sự sáng tạo đầy hiệu quả của các dịch thuật viên​.​​​

Accumulating Generational Values – Unleashing the Potential of People. Our professional language solutions are embedde with our passion and desire to provide clients with premium language services in Vietnam.

High-quality

Quality is a prominent advantage in AM translations. Our translations are native, professional, concise and straightforward, delivering more added values than expected.​

Fast & Reliable​

All Website translation processes are handled on-site by a team of talented translators. Translation projects are comprehensively managed by experienced project managers and implemented by dedicated in-house professionals.

High responsiveness​​

We offer 24.7/365 services globally, whether you need translation, localization or on-site interpretation.​

High-capacity​

Quality and turnaround time for high-volume translation projects is no longer a challenge when you work with AM Vietnam

Cutting-edge technologies

Our cutting-edge platforms enable us to perfectly operate a vast network of professionals and partners to guarantee the satisfactory delivery of the most challenging projects to the most demanding clients

Affordability​

AM Vietnam translations are charged per our direct production process, providing clients with a cost optimization model along with quality and responsiveness perfection.

Dedicated teams

We design language solutions that are tailored specifically for each individual client, to best optimize our accumulated expertise and experience to bring the highest values to clients.

BOOST YOUR SUCCESS​​

Khi tham gia kinh doanh tại một thị trường mới, bạn sẽ cần những nội dung phù hợp với thị trường đó. Các tài liệu cần dịch thuật cũng thường rất đa dạng. Áp lực từ cạnh tranh cũng đòi hỏi các nội dung phải được tạo ra nhanh chóng và chính xác. Vì vậy, các việc tự phát triển một đội ngũ dịch thuật riêng sẽ khó đem lại hiệu quả mong đợi.

3 0 M+
Words translated
0 /5
Customer satisfaction Rate
0 +
Global linguists

Chúng tôi làm việc cho
những khách hàng tuyệt vời

Cập nhật

Welcome to AM's featured collection of the translation industry and client's success stories.