Câu hỏi:

ACC là viết tắt của từ gì?

Trả lời:

ACC là từ viết tắt tiếng Anh của “Area Control Center”. Xem thêm tại Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT

Area Control Center = “Trung tâm kiểm soát đường dài”