Câu hỏi:

ASP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Giá bán trung bình

Tiếng Anh: Average Selling Price


Giá bán trung bình (ASP) dùng để chỉ giá mà tại đó một hàng hóa hoặc dịch vụ tiêu biểu được bán. Giá bán trung bình bị ảnh hưởng bởi loại sản phẩm và vòng đời sản phẩm. ASP là giá bán trung bình của sản phẩm trên nhiều kênh phân phối, trên toàn bộ danh mục sản phẩm trong một công ty hoặc thậm chí trên toàn thị trường.

Đặc điểm của giá bán trung bình

Giá bán trung bình là giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ ở các thị trường đa dạng và thường được sử dụng trong ngành bán lẻ và công nghệ. ASP được thiết lập cho một hàng hóa cụ thể có thể đóng vai trò là giá tham khảo, giúp các nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ khác định giá cho sản phẩm của chính họ.

Các nhà tiếp thị cố gắng định giá cho một sản phẩm cũng phải xem xét sản phẩm của họ được định vị như thế nào. Nếu họ muốn hình ảnh sản phẩm của mình là một phần của sự lựa chọn hàng đầu, họ phải để ASP cao hơn.

Các sản phẩm như máy tính, máy ảnh, ti vi hoặc trang sức hướng tới một ASP cao hơn. Trong khi đó, sách truyện hoặc DVD có ASP thấp hơn. Khi một sản phẩm là đời sau của vòng đời sản phẩm, thị trường có thể đã bão hòa với các đối thủ cạnh tranh, do đó, làm giảm giá trị của ASP.