Question:

ATD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thời gian khởi hành thực tế

Tiếng Anh: Actual Time of Department


Trong lĩnh vực Logistic, ATD là thời gian khởi hành thực tế của lô hàng A trong quá trình vận chuyển hàng đến tay khách hàng. Nếu hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không thì ATD chính là thời gian khởi hành của hình thức vận chuyển này. Actual Time of Department (ATD) chỉ được cập nhật thông tin khi đơn hàng đã được vận chuyển.