Question:

BAF là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phụ phí biến động giá nhiên liệu

Tiếng Anh: Bulker Adjustment Factor


BAF là viết tắt của Bulker Adjustment Factor. Đây là phụ phí xăng dầu, nhiên liệu được hãng tàu quy định trong các chuyến vận tải biển. Hãng tàu sẽ tiến hành thu phí BAF từ đơn vị chủ hàng để bù đắp các chi phí phát sinh do giá nhiên liệu biến động trong suốt hành trình vận chuyển hàng hoá.

Hãng tàu hoặc hiệp hội các hãng tàu sẽ đưa ra quy định về mức phụ phí BAF cho đơn vị chủ hàng.
Lưu ý rằng, nếu như hợp đồng nhập khẩu hàng hoá thoả thuận theo quy tắc FOB thì bên nhận hàng và bên shipper cần trao đổi trước, xem ai sẽ trả phụ phí này. và trong trường hợp đó, thông thường thì đơn vị shipper sẽ là người thanh toán.