Câu hỏi:

BIC là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Mã định danh ngân hàng

Tiếng Anh: Bank Identifier Code


Mã định danh ngân hàng là một mã code định danh, dòng mã này gồm một dãy các kí tự các chữ hoặc số tạo nên các mã riêng biệt. Mã này giúp nhận diện vị trí của bất cứ ngân hàng hay tổ chức tài chính nào đó thuộc mọi quốc gia trên thế giới.

Mã này cần được cung cấp khi thực hiện giao dịch trong nước và quốc tế, nhưng hầu hết là dùng cho các giao dịch quốc tế.
Mã định danh ngân hàng là thứ không thể thiếu khi nhận/chuyển tiền quốc tế, giúp dễ dàng nhận biết được ngân hàng đó tên gì, ở quốc gia nào, chi nhánh nào.