Câu hỏi:

CFD là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Hợp đồng chênh lệch

Tiếng Anh: Contract for difference


Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng giao dịch phái sinh các sản phẩn tài chính, trong đó sự chênh lệch giữa giá mở vị thế và đóng vị thế được thanh toán bằng tiền mặt. Không có giao hàng bằng hiện vật hoặc chứng khoán đối với CFD.
Nội dung:

CFD cho phép giao dịch dựa vào biến động giá của chứng khoán và các công cụ phái sinh. Công cụ phái sinh là khoản đầu tư tài chính có giá trị phụ thuộc vào tài sản cơ sở. Về cơ bản, CFD được các nhà đầu tư sử dụng để đặt cược về việc giá của tài sản cơ sở hoặc chứng khoán sẽ tăng hay giảm.

Các nhà giao dịch dự đoán giá tăng thì sẽ mua CFD, trong khi những người dự đoán thị trường đi xuống sẽ mở vị thế bán. Để đóng vị thế họ sẽ mua vị thế ngược lại. Chênh lệch ròng thể hiện lãi hoặc lỗ từ các giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt thông qua tài khoản môi giới của nhà đầu tư.

Hợp đồng chênh lệch có thể được sử dụng để giao dịch nhiều tài sản và chứng khoán bao gồm các quĩ ETF. Các nhà giao dịch cũng sử dụng các sản phẩm này để đầu cơ dựa trên sự thay đổi giá của các hợp đồng tương lai hàng hóa như dầu thô và ngô.

Mặc dù CFD cho phép các nhà đầu tư giao dịch biến động giá trong tương lai, nhưng bản thân nó không phải là hợp đồng tương lai. CFD không có ngày hết hạn với mức giá định trước nhưng có thể giao dịch như các chứng khoán khác với mức giá mua và bán.

CFD giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC) thông qua một mạng lưới các nhà môi giới để thiết lập cung và cầu thị trường cho CFD và đưa ra giá cả phù hợp. Nói cách khác, CFD không được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn như Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) mà giao dịch giữa khách hàng và nhà môi giới.