Question:

CFA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chứng chỉ Phân tích đầu tư tài chính

Tiếng Anh: Chartered Financial Analyst


Chứng chỉ Phân tích đầu tư tài chính (CFA) là chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận trên toàn cầu để đo lường và chứng nhận năng lực và cam kết của các nhà phân tích tài chính. Chứng chỉ này được cho là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực phân tích đầu tư và là một trong những chứng chỉ danh giá và được coi trọng bậc nhất trong tài chính.

Chứng chỉ CFA về Phân tích đầu tư tài chính do Hiệp hội CFA (Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp) cấp. Trên thế giới hiện có khoảng 178,000 thành viên được công nhận tại hơn 165 quốc gia. Chương trình CFA được xây dựng từ năm 1962, đóng góp vào tiêu chuẩn toàn cầu về chuẩn mực về đạo đức và kiến thức chuyên môn.