Question:

CIP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến

Tiếng Anh: Carriage and Insurance Paid to


Theo điều kiện CIP, người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng. CIP (Carriage, Insurance Paid To ) – Cước phí và bảo hiểm trả tới ở đây là cước phí và bảo hiểm trả tới địa điểm chỉ định thuộc nước người mua.
Trách nhiệm người bán trong điều kiện này là phải chịu toàn bộ chi phí từ lúc gửi hàng cho người vận tải đầu tiên cho đến khi người mua nhận được hàng tại điểm chỉ định thuộc nước người mua. Người bán sẽ kết thúc trách nhiệm của mình khi giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do người bán thuê.

Người bán phải thuê phương tiện vận tải nội địa để vận chuyển hàng ra cảng. Nếu đi đường biển thì vận chuyển ra cảng biển còn đi đường hàng không thì vận chuyển ra sân bay.

Người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ quyền lợi cho người mua.

Người bán hoàn tất việc bốc hàng lên phương tiện vận tải nội địa cũng như làm thủ tục thông quan xuất khẩu. Người bán chịu trách nhiệm book cước vận chuyển quốc tế từ nước người bán sang nước người mua. Các bên mua và bên bán nên quy định rõ về địa điểm giao hàng chỉ định tại nước người mua vì người bán chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc giao hàng đến đó.