Question:

CPT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cước trả tới điểm đến

Tiếng Anh: Carriage Paid to


Cước trả tới điểm đến có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người mua tại nơi đến thoả thuận ở nước người mua. Người bán phải thuê phương tiện vận tải/trả cước phí để chở hàng đến nơi đến quy định. Nhưng mọi rủi ro liên quan đến hàng hoá đã được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi hàng được giao cho người chuyên chở.

Nghĩa vụ, trách nhiệm của người mua và người bán được phân chia cụ thể trong việc bốc, dỡ hàng, việc chuyển rủi ro,…từ đó quyết định đến chi phí trong quá trình vận chuyển bên nào sẽ chịu nhiều hơn và ảnh hưởng đến giá cả của hàng hóa. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ phân chia trách nhiệm của người xuất khẩu và người nhập khẩu để xác định công việc phải làm và mức chi phí phải trả khi sử dụng điều kiện CPT.