Question:

COO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc vận hành

Tiếng Anh: Chief Operating Officer


Giám đốc vận hành (COO) là người vận hành bộ máy tổ chức của doanh nghiệp với vai trò thiết kế cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập các chính sách, văn hóa và tầm nhìn cho doanh nghiệp. Giám đốc vận hành quản lý sự hiệu quả các đội nhóm thực thi các chính sách hay chiến lược của doanh nghiệp.
Công việc mà COO đảm nhận chính là kết hợp nguồn lực công ty, tổ chức. Sắp xếp bố trí công việc của công ty, tổ chức sao cho phù hợp nhất. Đồng thời quản lý luôn nguồn nhân sự. Nhờ COO mà bộ máy nhân lực của công ty, tổ chức hoạt động hài hòa, ổn định, chuyên nghiệp hơn.
COO thường không được thành lập cho những công ty, tổ chức nhỏ với khoảng 50 người. Lúc này mọi công việc quản lý sẽ do giám đốc điều hành thực hiện. COO chỉ phát huy sự hữu hiệu đối với các tập đoàn, tổ chức với số lượng nhân viên lớn. Do đó các công ty, tổ chức ở Việt Nam hầu như rất ít khi xuất hiện chức vụ COO.