Question:

CSGT được dừng xe người dân trong những trường hợp nào?

Answer:

Có 4 trường hợp Cảnh sát giao thông được quyền dừng xe  người đang lưu thông như sau:

  1. Khi phát hiện lỗi của phương tiện vi phạm, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (bắn tốc độ, ghi hình, quan sát bằng mắt, v.v)
  2. Trường hợp thực hiện theo công văn, mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Trường hợp phải có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, phó Thủ trưởng, các cơ quan điều tra liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi phạm luật khác, v.v. Trong trường hợp này, văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, loại phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, lực lượng tham gia phối hợp.
  4. Trường hợp nhận được tin báo, kiến nghị, phản ánh, v.v của tổ chức hoặc cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người dân và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.