Question:

EMI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Khoản trả hàng tháng

Tiếng Anh: Equated Monthly Installment


Khoản trả hàng tháng là số tiền thanh toán cố định mà người đi vay trả cho người cho vay vào một ngày cụ thể mỗi tháng theo lịch. Các khoản trả góp hàng tháng được áp dụng cho cả lãi và gốc mỗi tháng để trong một số năm nhất định, khoản vay được trả hết. Trong các loại cho vay phổ biến nhất – chẳng hạn như thế chấp bất động sản, cho vay mua ô tô và cho vay sinh viên – người đi vay thực hiện các khoản thanh toán định kỳ cố định cho người cho vay trong vài năm để rút lại khoản vay.