Question:

FAB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Các tính năng, ưu điểm, và lợi ích

Tiếng Anh: Features, Advantages, Benefits


FAB (Features, Advantages, Benefits) – nghĩa là các tính năng, ưu điểm, và lợi ích. Đó là công cụ tuyệt vời để tiếp cận và nói chuyện với khách hàng.
Về cơ bản, tính năng là những đặc điểm đặc trưng của sản phẩm, còn ưu điểm là những gì sản phẩm và tính năng của sản phẩm mang lại. Lợi ích là phần quan trong nhất, là những gì khách hàng thu được được từ sản phẩm. Để có được kết quả bán hàng tốt nhất, hãy nêu ra những lợi ích riêng biệt của sản phẩm.
Ví dụ, bạn đang bán một chiếc khoác, bạn có thể nêu ra đặc trưng của áo là có túi nhỏ bên trong và có khóa kéo. Ưu điểm là cái túi này này được giấu bên trong, (nên mang lại lợi ích là) bạn có thể yên tâm cất những đồ dùng nhỏ như điện thoại, thẻ ATM.
Các nhà bán lẻ nên định hướng và khuyến khích nhân viên dùng qui tắc FAB khi bán hàng. Nhưng trước khi dùng qui tắc này, hãy tạo sự thoải mái với khách hàng và xác định xem họ cần gì. Chưa biết nhu cầu của khách là gì mà nhảy vào giới thiệu hàng ngày thì chỉ tạo ra sự khó chịu.