Câu hỏi:

FSA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tài khoản chi tiêu linh hoạt

Tiếng Anh: Flexible Spending Account


Tài khoản chi tiêu linh hoạt là một loại tài khoản tiết kiệm được ưu đãi thuế có thể được thiết lập thông qua kế hoạch phúc lợi cho nhân viên của cơ sở của nhân viên. Thông qua FSA, một nhân viên có một khoản tiền nhất định mà anh ta chỉ định sẽ được khấu trừ từ tiền lương của mình và chuyển hướng vào tài khoản FSA. Nhân viên sau đó có thể rút tiền vào tài khoản để trang trải các chi phí chăm sóc y tế và chăm sóc đặc biệt điển hình không được bảo hiểm bởi chương trình bảo hiểm của mình, chẳng hạn như các khoản khấu trừ, đồng trả tiền, chi phí y tế hoặc nha khoa vượt quá phúc lợi tối đa do sức khoẻ hoặc chính sách bảo hiểm nha khoa.