Question:

FTE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tương Đương Toàn Thời Gian

Tiếng Anh: Full Time Equivalent


Tương đương toàn thời gian (FTE) là đơn vị chỉ ra khối lượng công việc của một người được tuyển dụng theo cách làm cho một khối lượng công việc cụ thể của công ty.

Tương đương toàn thời gian là một phép đo hữu ích giúp các nhà phân tích ngân sách và quản lý dự án tính theo phí lao động. FTE là cách để biết có bao nhiêu người cần thiết để hoàn thành số lượng công việc hay nhiệm vụ để nhà quản lý hoặc người phân tích ngân sách có thể biết họ cần bỏ ra bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc của họ.