Question:

FTL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vận chuyển hàng đầy xe tải

Tiếng Anh: Full Trackload


Vận chuyển hàng đầy xe tải (FTL) là dành toàn bộ một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa. Phương thức vận chuyển này được sử dụng để vận chuyển những sản phẩm nặng có trọng lượng trên 5000 kg. Các chủ hàng thường lựa chọn FTL khi họ có đủ hàng chất đầy trong xe tải; hoặc đơn giản chỉ là dù không có đủ hàng nhưng họ muốn lộ hàng của mình được vận chuyển riêng biệt với các lỗ khác.

Chi phi ban đầu của việc vận chuyển FTL là cao; và nó cũng đắt hơn so với LTL. Tuy nhiên đây là phương pháp hiệu quả nhất khi vận chuyển lô hàng lớn. Đây cũng là một lựa chọn tối ưu so với việc chia nhỏ vận chuyển thành các chuyển hàng LTL nhỏ hơn. Thêm vào đó; với FTL thì hàng hóa được xếp lên và hạ xuống ở hai đầu nên không cần phải xử lí hàng hóa trên đường đi giảm thiểu thời gian xếp đỡ hàng hóa trung gian.