Câu hỏi:

GRN là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Phiếu nhập kho

Tiếng Anh: Goods Receipt Note


Phiếu nhập kho là loại chứng từ được sử dụng để ghi chép và theo dõi tình hình tài sản của doanh nghiệp. Phiếu cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn và các biến động tài sản. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xác định cụ thể về các số chi tiết, thẻ kho, chi tiết các hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, số liệu tồn kho,…