Question:

IoT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Internet Vạn Vật

Tiếng Anh: Internet of Things


Internet Vạn Vật là thuật ngữ dùng chung để đề cập đến hàng tỷ thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện đang được kết nối với Internet. Chúng thu thập và chia sẻ dữ liệu với nhau. Nhờ sự xuất hiện của chip máy tính siêu rẻ và sự phổ biến của mạng không dây, người ta có thể biến bất cứ thứ gì từ thứ nhỏ như viên thuốc đến lớn như máy bay trở thành một phần của IoT.