Question:

IRS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sở Thuế vụ Liên bang

Tiếng Anh: Internal Revenue Service


IRS là một chuyên ban của Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury), và là một trong những cơ quan thuế vụ hiệu quả nhất trên thế giới. Trong FY (fiscal year, hay tài khóa) 2019, IRS đã thu trên $3.56 ngàn tỉ tiền thuế và cứu xét hơn 253 triệu tờ khai thuế.

Sứ Mệnh của IRS:

Cống hiến dịch vụ phẩm chất hàng đầu cho người đóng thuế tại Mỹ – bằng cách giúp họ hiểu rõ và giữ trọn trách nhiệm thuế vụ – đồng thời cũng thực thi luật pháp một cách liêm chính và công bằng đối với mọi người.

Vai trò của IRS là giúp đại đa số người đóng thuế tuân hành luật thuế, và thúc giục nhóm thiểu số những người không muốn tuân hành phải nộp đủ phần nợ thuế tương ứng của họ.