Question:

NDA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thỏa thuận bảo mật thông tin

Tiếng Anh: Non-Disclosure Agreement


Thỏa thuận bảo mật thông tin là thỏa thuận được ký kết giữa các bên với trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài liệu, kiến thức, các bí mật mà các bên muốn giữ kín cho bên thứ 3 biết.

Thỏa thuận bảo mật thông tin có vai trò vô cùng quan trọng khi một doanh nghiệp tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp khác, cụ thể:

  • Nó sẽ giúp cho các bên có thể chia sẻ những thông tin nhạy cảm, thông tin mật mà không cần phải lo lắng những thông tin này sẽ bị lộ ra bên ngoài.
  • Bảo vệ lợi ích của các công ty hay doanh nghiệp khi tham gia đàm phán về việc hợp tác kinh doanh.
  • Thỏa thuận NDA được sử dụng trước cuộc đàm phán giữa một công ty kêu gọi vốn và nhà đầu tư tiềm năng sẽ giúp ngăn chặn các bí mật thương mại hoặc kế hoạch kinh doanh bị rò rỉ.
  • Thỏa thuận NDA cũng là một bản hợp đồng pháp lý, do đó nếu một trong các bên vi phạm thỏa thuận NDA thì bên còn lại có thể kiện bên vi phạm và yêu cầu tòa án ngăn chặn mọi tiết lộ thêm thông tin.