Question:

OB là gì

Answer:

Tiếng Việt: Bác sĩ sản khoa

Tiếng Anh: Obstetrician


Bác sĩ sản khoa là những người có nhiều năm được đào tạo chuyên ngành và có chuyên môn về phụ khoa (sức khỏe phụ nữ nói chung) và sản khoa (mang thai và sinh con). Họ cũng được đào tạo để xử lý bất cứ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra trong lúc chuyển dạ, bao gồm cả việc đưa ra quyết định sinh mổ.