Question:

PII là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thông tin nhận dạng cá nhân

Tiếng Anh: Personally Identifiable Information


Thông tin nhận dạng cá nhân là một loại dữ liệu xác định danh tính duy nhất của một cá nhân. Đây là một trong những dạng thông tin cá nhân cơ bản nhất và bao gồm tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin dữ liệu sinh trắc học cơ bản được lưu trữ điện tử trong một thiết bị hoặc ứng dụng.

PII chủ yếu được sử dụng trong các dịch vụ bảo mật thông tin (IS) để tìm kiếm, định vị và xác định các cá nhân được chỉ định. PII được thể hiện trong hầu như tất cả các ứng dụng, dịch vụ, trang web và tổ chức CNTT ngoại tuyến và trực tuyến lưu trữ và duy trì PII cho nhiều chức năng và quy trình.

Ví dụ: máy chủ thực hiện cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên dấu vân tay để xác định một cá nhân, do đó chỉ xác nhận nhân viên được ủy quyền và duy trì sinh trắc học PII cho tất cả nhân viên hợp pháp. Các hệ thống thông tin có mối quan tâm bảo mật và bảo mật thông tin cao hơn sẽ duy trì dữ liệu PII toàn diện để hạn chế quyền truy cập hệ thống đối với người dùng hợp pháp.