Question:

SIV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cỗ máy đầu tư cấu trúc

Tiếng Anh: Structured Investment Vehicle


Cỗ máy đầu tư cấu trúc – loại hình tổ chức hình thành từ giữa thập niên 1980, hoạt động theo hình thức huy động vốn ngắn hạn bằng việc phát hành thương phiếu (commercial paper) với lãi suất thấp, đầu tư vào các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (asset-backed securities) với lãi suất cao.

Trên thực tế, hoạt động của SIV không khác gì so với hoạt động ngân hàng thương mại, huy động vốn ngắn hạn, cho vay dài hạn với hai lần rủi ro được tạo ra. Đó là rủi ro vỡ nợ khi giá của các tài sản dài hạn xuống thấp hơn giá trị của các khoản nợ ngắn hạn và rủi ro thanh khoản do việc đi vay ngắn hạn nhưng lại cho vay dài hạn.

Hai loại rủi ro nêu trên đã thực sự xảy ra khi các ngân hàng ở Mỹ dùng tiền gửi tiết kiệm đi mua cổ phiếu vào đầu thế kỷ 20 dẫn đến cuộc khủng khoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.