Question:

SLP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nhà trị liệu ngôn ngữ

Tiếng Anh: Speech-Language Pathologist


Nhà trị liệu ngôn ngữ được coi là “nghề y tế liên quan” hay “nghề y tế đồng minh” cùng với thính học, phân tích hành vi, đo thị lực, trị liệu nghề nghiệp, tâm lý học lâm sàng, vật lý trị liệu và các ngành khác.

Nhà trị liệu ngôn ngữ chuyên đánh giá, chẩn đoán và điều trị rối loạn giao tiếp (rối loạn ngôn ngữ nói và rối loạn ngôn ngữ), rối loạn nhận thức – giao tiếp, rối loạn giọng nói và rối loạn nuốt. Nhà trị liệu ngôn ngữ cũng đóng một vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị rối loạn phổ tự kỷ (thường trong một nhóm bác sĩ với bác sĩ nhi khoa và tâm lý học).