Question:

SSI là viết tắt của từ gì trong y khoa?

Answer:

SSI là một thuật ngữ y khoa tiếng Anh là Surgical Site Infection = SSI. 

Tiếng Việt: Nhiễm trùng vết mổ

Tiếng Anh: Surgical Site Infection


Nhiễm trùng vết mổ chính là tình trạng nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật trong thời gian khoảng 30 ngày sau mổ đối với các trường hợp phẫu thuật không cấy ghép và trong khoảng một năm sau khi phẫu thuật với những bệnh nhân có thực hiện cấy ghép bộ phận nhân tạo.

Tình trạng nhiễm trùng được chia thành 3 dạng như sau:

  • Nhiễm khuẩn vết mổ nông: Những trường hợp này, tình trạng nhiễm khuẩn xảy ra khi người bệnh đã được thực hiện phẫu thuật trong khoảng thời gian là 30 ngày và nhiễm trùng chỉ xảy ra ở da và các tổ chức dưới da.
  • Nhiễm khuẩn vết mổ sâu: Đây là trường hợp phẫu thuật có đặt dụng cụ cấy ghép và bệnh nhân xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn tại mô mềm sâu sau 30 ngày hoặc 1 năm sau phẫu thuật.
  • Nhiễm khuẩn vết mổ tại một cơ quan trong cơ thể: Đây là hiện tượng nhiễm khuẩn ở bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể, ngoài đường rạch da, gân, cơ được mở khi phẫu thuật.