Question:

SSO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ý kiến thứ hai về giải phẫu bệnh

Tiếng Anh: Second Surgical Opinion


Ý kiến thứ hai về giải phẫu bệnh là việc khách hàng được tham khảo ý kiến từ các bác sĩ thuộc một bệnh viện/cơ sở y tế khác với nơi/bác sỹ mình đang điều trị về tình hình tiến triển của việc điều trị, việc lựa chọn phương pháp điều trị cho giai đoạn tiếp theo. Khách hàng có cơ hội chủ động lựa chọn cho mình một phương pháp điều trị mà bản thân cảm thấy yên tâm, tin tưởng nhất.

Việc lấy ý kiến thứ hai về giải phẫu bệnh giúp xác nhận và/hoặc cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến chẩn đoán mô bệnh học.