Question:

SUD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Tiếng Anh: Substance Use Disorder


Rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD), còn được gọi là rối loạn sử dụng chất/thuốc, là một tình trạng y tế trong đó việc sử dụng một hoặc nhiều chất dẫn đến suy yếu hoặc suy yếu đáng kể về mặt lâm sàng. Rối loạn sử dụng chất được đặc trưng bởi một loạt các triệu chứng tâm thần, thể chất và hành vi có thể gây ra các vấn đề liên quan đến mất kiểm soát, căng thẳng đến cuộc sống giữa các cá nhân, sử dụng nguy hiểm, dung nạp và cai nghiện. Các nhóm thuốc có liên quan đến SUD bao gồm rượu, phencyclidine, thuốc hít, chất kích thích, cần sa, “chất tạo ảo giác khác”, opioids, thuốc lá, và thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc giải lo âu.