Question:

UI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giao diện cho người dùng

Tiếng Anh: User Interface


Giao diện cho người dùng bao gồm tất cả những thứ mà người dùng có thể nhìn thấy ở trên trang web hoặc trên ứng dụng bao gồm: bố cục sắp xếp của trang web/app ra sao, màu sắc thế nào, font chữ mà web hay app đó sử dụng là gì, những hình ảnh được hiển thị trên web có thú vị không…