Question:

Climate Finance là gì

Answer:

“Climate Finance” được dịch sang tiếng Việt là “Tài chính khí hậu”.

Climate Finance = Tài chính Khí hậu


Thuật ngữ “Tài chính Khí hậu” được biết đến là một kênh tài chính (nguồn tài chính) được đóng góp bởi các nền kinh tế phát triển với mục tiêu hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi một phần hoặc toàn bộ kinh phí nhằm giảm phát thải carbon. “Tài chính Khí hậu” là một trong những mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris (Paris Agreement).