Câu hỏi:

UPI là gì

Trả lời:

Tiếng Việt: Giao diện thanh toán hợp nhất

Tiếng Anh: Unified Payment Interface


Giao diện thanh toán hợp nhất là một hệ thống thanh toán cho phép chuyển tiền giữa bất kỳ hai tài khoản ngân hàng nào bằng điện thoại thông minh. Giao diện thanh toán hợp nhất giống như một ID email duy nhất để thanh toán, an toàn và miễn phí sử dụng.
Giao diện thanh toán hợp nhất không cần phải nhớ mã IFSC hoặc thậm chí số tài khoản để thực hiện chuyển tiền bằng UPI. Người dùng chỉ cần sử dụng ứng dụng hỗ trợ UPI để chuyển bất kỳ số tiền nào bằng danh sách liên lạc của mình.