Question:

VC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vốn đầu tư mạo hiểm

Tiếng Anh: Venture Capital


Vốn đầu tư mạo hiểm là nguồn tài chính mà các nhà đầu tư cung cấp cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ được cho là có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Vốn đầu tư mạo hiểm thường đến từ các nhà đầu tư giàu có, các ngân hàng đầu tư và bất kì định chế tài chính nào khác.

Venture Capital (VC) là một trong các hình thức của đầu tư vốn tư nhân (Private Equity), được biết như một chiến thuật đầu tư vốn vào các công ty tư nhân có tiềm năng phát triển với mục tiêu làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua tái cơ cấu tài chính và tái cơ cấu hoạt động.

Những công ty được đầu tư mạo hiểm thường có chiều dài hoạt động ngắn, chưa gây được tiếng vang và quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng không có đủ điều kiện để vay ngân hàng. Để cân bằng rủi ro thì những nhà đầu tư sẽ cố gắng can thiệp vào hoạt động của công ty và có những quyền hạn nhất định. Thậm chí một số nhà đầu tư thông minh còn yêu cầu được sở hữu số lượng lớn cổ phần để dễ dàng kiểm soát tình hình