Blogs > Du lịch > Tên tiếng Anh cùng vai trò của Bộ phận kỹ thuật và 2 bộ phận khác trong khách sạn

Tên tiếng Anh cùng vai trò của Bộ phận kỹ thuật và 2 bộ phận khác trong khách sạn

Để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất tại khách sạn, hệ thống điện, nước, nóng lạnh và an ninh phải được quản lý và vận hành bởi các vị trí/nhân sự dưới đây một cách thường xuyên. Dưới đây là 3 vị trí của Bộ phận kỹ thuật thường (nên) có trong một khách sạn, kèm theo là bản dịch tiếng Anh.

Tên tiếng Anh cùng vai trò của Bộ phận kỹ thuật và 2 bộ phận khác trong khách sạn

en-tieng-Anh-va-vai-tro-cua-Bo-phan-ky-thuat-va-cac-bo-phan-khac-trong-khach-san

Để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất tại khách sạn, hệ thống điện, nước, nóng lạnh và an ninh phải được quản lý và vận hành bởi các vị trí/nhân sự trong bộ phận kỹ thuật một cách thường xuyên. Dưới đây AMVN xin chia sẻ 3 vị trí của Bộ phận kỹ thuật thường (nên) có trong một khách sạn, kèm theo là bản dịch tiếng Anh.

Bộ phận kỹ thuật

1. Kỹ sư điện

Tên tiếng Anh: Electrical Engineer Vai trò: Kỹ sư điện có nhiệm vụ thiết kế, vận hành, quản lý và xử lý sự cố hệ thống điện toàn khách sạn. 2. Thợ sửa ống nước Tên tiếng Anh: Plumber Vai trò: Thợ sửa ống nước có nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống nước và các thiết bị như bồn cầu, bồn tắm và vòi nước. 3. Nhân viên điện lạnh Tên tiếng Anh: AC Chiller Vai trò: Nhân viên điện lạnh chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo trì hệ thống thông gió, sưởi và điều hòa trong khách sạn. Bộ phận khác 1. Nhân viên an ninh Tên tiếng Anh: Security Officer Vai trò: Nhân viên an ninh khách sạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản của khách sạn. Họ còn là những người vận hành và quản lý hệ thống an ninh toàn khách sạn, bao gồm những khu vực hạn chế ra vào. 2. Nhân viên thủ kho Tên tiếng Anh: Storekeeper Vai trò: Nhân viên thủ kho có trách nhiệm tiếp nhận, lưu nhập kho, phân phát vật tư, thiết bị phục vụ cho các hoạt động kinh doanh liên tục và thông thường của khách sạn. Trên đây là danh sách các vị trí kỹ thuật và các vị trí khác trong ngành khách sạn và bản dịch tiếng Anh tương ứng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các vị trí khác và tên tiếng Anh tại các bài viết khác trong loạt bài Tên tiếng Anh và vai trò của các vị trí trong khách sạn của chúng tôi.
Kỹ sư điện

Tên tiếng Anh: Electrical Engineer

Vai trò: Kỹ sư điện có nhiệm vụ thiết kế, vận hành, quản lý và xử lý sự cố hệ thống điện toàn khách sạn.

2. Thợ sửa ống nước

Tên tiếng Anh: Plumber Vai trò: Thợ sửa ống nước có nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống nước và các thiết bị như bồn cầu, bồn tắm và vòi nước. 3. Nhân viên điện lạnh Tên tiếng Anh: AC Chiller Vai trò: Nhân viên điện lạnh chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo trì hệ thống thông gió, sưởi và điều hòa trong khách sạn. Bộ phận khác 1. Nhân viên an ninh Tên tiếng Anh: Security Officer Vai trò: Nhân viên an ninh khách sạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản của khách sạn. Họ còn là những người vận hành và quản lý hệ thống an ninh toàn khách sạn, bao gồm những khu vực hạn chế ra vào. 2. Nhân viên thủ kho Tên tiếng Anh: Storekeeper Vai trò: Nhân viên thủ kho có trách nhiệm tiếp nhận, lưu nhập kho, phân phát vật tư, thiết bị phục vụ cho các hoạt động kinh doanh liên tục và thông thường của khách sạn. Trên đây là danh sách các vị trí kỹ thuật và các vị trí khác trong ngành khách sạn và bản dịch tiếng Anh tương ứng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các vị trí khác và tên tiếng Anh tại các bài viết khác trong loạt bài Tên tiếng Anh và vai trò của các vị trí trong khách sạn của chúng tôi.
Thợ sửa ống nước

Tên tiếng Anh: Plumber

Vai trò: Thợ sửa ống nước có nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống nước và các thiết bị như bồn cầu, bồn tắm và vòi nước.

3. Nhân viên điện lạnh

Ten-tieng-Anh-va-vai-tro-cua-Bo-phan-ky-thuat-va-cac-bo-phan-khac-trong-khach-san
Nhân viên điện lạnh

Tên tiếng Anh: AC Chiller

Vai trò: Nhân viên điện lạnh chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo trì hệ thống thông gió, sưởi và điều hòa trong khách sạn.

>>> Xem thêm: Tên tiếng Anh bộ phận buồng phòng khách sạn

Bộ phận khác

1. Nhân viên an ninh

Ten-tieng-Anh-va-vai-tro-cua-Bo-phan-ky-thuat-va-cac-bo-phan-khac-trong-khach-san
Nhân viên an ninh

Tên tiếng Anh: Security Officer

Vai trò: Nhân viên an ninh khách sạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản của khách sạn. Họ còn là những người vận hành và quản lý hệ thống an ninh toàn khách sạn, bao gồm những khu vực hạn chế ra vào.

2. Nhân viên thủ kho

Ten-tieng-Anh-va-vai-tro-cua-Bo-phan-ky-thuat-va-cac-bo-phan-khac-trong-khach-san
Nhà kho khách sạn

Tên tiếng Anh: Storekeeper

Vai trò: Nhân viên thủ kho có trách nhiệm tiếp nhận, lưu nhập kho, phân phát vật tư, thiết bị phục vụ cho các hoạt động kinh doanh liên tục và thông thường của khách sạn.

Trên đây là danh sách các vị trí kỹ thuật và các vị trí khác trong ngành khách sạn và bản dịch tiếng Anh tương ứng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các vị trí khác và tên tiếng Anh tại các bài viết khác trong loạt bài Tên tiếng Anh và vai trò của các vị trí trong khách sạn của chúng tôi.